Tam boy resmi görebilmek için tıklayın

                                      " AMARATIN VE AMARATLININ INTERNETTEKI BULUSMA NOKTASI "

 

 
ANASAYFA
 

 

 
bilgiler
ilahiler, Ezgiler,
Belgeseller
Görüntülü Anlat
Görüntülü Sohb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARAT KASABASI`NIN TARIHI

XVI. Yüzyıl başlarında Erciyes dagının kuzeyinde kalan ve Kızılırmak’ın geçtiği yerlerdeki yerleşim birimlerinin bulunduğu nahiye

`` Kenar-ı ırmak nahiyesi`` olarak isimlendirilmiştir ve 5 köy ile 51 cemaati kapsıyordu. Bu köyler sunlardı: Çukur Köyü:

Bugünki Özvatan ilçesidir. Ímaret Köyü: 1928’e kadar aynı ismi taşimakta olan köy daha sonra Amarat ismini almıştır.

1975 yılında ise Kayseri'ye bağlı merkez kasabası olmuştur. Molu köyü: Bugünde aynı ismi taşıyan köy merkez ilçeye

bağlıdır. Seyh-yar Köyü: Bugün bu isimde bir köy bulunmamaktadır. Kemercilu Köyü: bugünki ismi Kermelik olup, 1500 tarihli defterde,

Çukur köyüne bağli bir mezra idi.

                                                     KASABAMIZDAN MANZARALAR

                            

                                 

AMARATTAN MANZARALAR

Hicri 760/ miladi 1354 tarihinde Eratnalılar devletinin kurucusu Sultan Ízettin Cafer Bey, Alattin Eratna’nin ortanca oğlu Sultan Ízettin Cafer

devrinde (1354-1355) Seyid Halil oğlu Seyid Ísa (Seyh)’ya ait “Seyyid Ísa Zaviyesi Vakfı” kurdurmustur. Halen Karakaya köyünde bu

vakfiyeye bağli olarak yatar bulunmaktadir. Vakfiyenin geliri de Kayseri nahiyelerinden Sert / Sirtsaray (Erkilet olabilir) nahiyesine bağli

Ímaret, Eğimli, Höyük, Saraycık, Gömeçhisari, Barsama, Turanhöyük, Tuzhisarı, Karataş, Gevhertas ve Kemerlik (Kermelik) köylerinin

arazileri ile çevrilmis olan Kayseri, Bünyan ilçesine bağlı Karakaya köyünün tamami, Dezi (Gezi olabilir), Karacaviran, Ağcasevinç,

Kuyuluca, Karataslar agılı, Tokuş, Yağmurbey adlı çiftliklerin tamamının mahsülünün yarısı Seyyid Ísa Zaviyesine ve mahiyetindekilere

diğer yarısını da Karakaya köyüne gelip giden yolcular için sarfetmek üzere vakfedilmistir.

                               

Yukardaki bilgiler ışığında Amarat (Ímaret) köyünün kuruluş tarihi olarak 1354-1355 yıllarından evveli olduğu tahmin edilmektedir.

Ayrica H.906/ M.1500 tarihli tahrir defterinde Ímaret köyünün kaydi vardir.

H.906/ M.1500 tarihinde Kenar-i ırmak nahiyesine bağlı olan Ímaret Köyü, nahiyenin diger kesimlerinde olduğu gibi Türkmen Türkleri

ile meşkundu. Yalnız Ímaret köyü konar göçer Türkmenlerle değil yerleşik hayata geçmiş Türklerle meskundu. Ve halkı müslümanlardan

oluşuyordu. Osmanlı Devleti tarafından Evliya tepesinde asevi kurulduğu ve çevrede oturan fakirlere, yolculara yemek verdiği kasaba

halkı tarafından anlatılmaktadır. Bu sebeblerle fakirlere yolculara ve muhtaçlara yemek yardımı manasına gelen Ímaret köyü ismini

aldığı tahminedilmektedir.

Evliya tepesinde Zeynel Abidin Gazi ve 20 arkadaşinin zırha kalesinde bulunan düşmanlarla savaşırken şehit düstükleri destani olarak

rivayet edilmektedir. Bir diğer rivayete görede tepenin 20-30 metre ilerisindeki bir bahçenin kenarındaki mezarların bu şahsiyetlere ait

olduğu söylenir.

Evliya tepesinin kûzey ve doğusunda mezar kalıntılarına rastlanması buranın bir yerleşım birimi olduğunu doğrulamaktadır.

Tepede çikan çömleklerin Eti ve Hitit zamanından oluşu kasabanın tarihi medeniyet ve uygarlıklara sahne olduğu anlaşılmıstır.

Kasabanın ilk yerleşenleri; Sarimustafaoğlugil (Memişgil), Emirgil (Humalgil), Hızırogulları (Íllezgil), olduğu tahmin edilmektedir.

Akıllıgil (Sivas Şarkişla, Döllük köyünden), Kocağagil (Horasandan), Recepgil (Bogazlıyan), Anişgil (Ovadan), Köseoğlugil (Elbistan),

Velihacigil (külekçiden), Kısnisgil (Çukurdan), Dertligil (Ovadan), Püğürgil (Ísbidin), Ahrazgil (Çopuroğlu) dan geldikleri kasabamız

büyükleri tarafından anlatılır. Kasabamızın ismi 1928’de latin harflere geçince arapça Ímaret diye yazılıyordu ve latince yazılmaya

başlayınca Amarat olarak degiştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist der Autor. Kontakt zum Autor